Autorská práva

Firma harder-online gmbh by se ráda prezentovala inovačními a informativními internetovými stránkami. Duševní vlastnictví, jako patenty, značky a autorská práva, které je v nich obsaženo, je chráněno. Prostřednictvím těchto internetových stránek se neuděluje žádná licence pro používání duševního vlastnictví firmy harder-online gmbh nebo třetí strany.

Firma harder-online gmbh usiluje o to, aby používala ve všech publikacích přednostně grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sama vytvoří, aby dodržovala autorská práva použitých cizích grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, případně aby použila grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, pro něž není zapotřebí licence. Majetková autorská práva ke grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům, které firma harder online gmbh sama vytvořila, zůstává pouze u harder-online gmbh. Rozmnožování nebo použití takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu firmy harder-online gmbh dovoleno. Komerčním a veřejným zpravodajským službám a médiím, jako TV-stanice, časopisy a noviny, je jakákoliv reprodukce a jiné rozšiřování v písemné, obrazové, elektronické nebo jiné možné formě povolena pouze s výslovným souhlasem firmy harder-online gmbh. harder-online gmbh si při porušení výše uvedených ustanovení vyhrazuje všechna práva.